Nikeliavimas

Cheminio nikeliavimo procesas -  nikelio-fosforo lydinio formavimas ant dengiamų (Fe, Cu, Al ir kt.)

paviršių autokatalitinės reakcijos, reduktoriumi naudojant hipofosfitą, metu. Šio proceso išskirtinumas –

tolygus dangos storis ant gaminių, nepriklausomai nuo jų paviršiaus konfigūracijos.

Dangų fizikmechaninės savybės (kietumas, atsparumas trinčiai ir korozijai, magnetinės charakteristikos,

elektrinis laidumas) priklauso nuo lydinyje esančio fosforo kiekio (1- 14 %). Terminio dangos apdorojimo

metu keičiant atkaitinimo  temperatūrą, dangos kietumas gali varijuoti 450-900 kg/mm2 (prie 100 gr. apkrovos) ribose. Dangos, kuriose fosforo kiekis neviršija 4 %, pasižymi geromis litavimosi savybėmis.